Batuudikeskus

Reeglid

BATUUDIKESKUSE UP REEGLID  KÜLASTAJATELE

Ostes pääsme batuudikeskusesse või olles sünnipäeva külaline, eeldame, et  olete tutvunud ja nõustunud atraktsioonide kasutamise üldiste reeglitega.
Batuudikeskus ei teosta ega vastuta lapsevanemata või lapse eest vastutava isikuta batuudikeskusesse tulnud laste üle järelevalvet.
Batuudikeskus ja meie töötajad ei vastuta külastajate võimalike õnnetusjuhtumite eest, välja arvatud mänguvarustuse ja/või atraktsioonide riketest tulenenud juhtumite korral.
Üleriided ja jalanõud palume jätta garderoobi. Isiklike väärtasjade hoiustamiseks on lukuga suletavad kapid. Batuudikeskuses on välisjalanõudes viibimine keelatud. Batuudikeskus on sokkide või hüppamissusside kandmine KOHUSTUSLIK.
Palume panna batuudikeskuses prügi selleks ettenähtud prügikasti.
Palume kasutada batuudikeskuse mänge ja muid vahendeid hoolikalt ning heaperemehelikult. Batuudikeskuse vara kahjustamisel või hävitamisel on  õigus nõuda kahju täies ulatuses hüvitamist.

Batuudikeskuse külastajal palume hoolikalt jälgida oma isiklikke asju (kott, mobiiltelefon, võtmed jne). Batuudikeskus ei vastuta külastaja isiklike asjade eest, sealhulgas väärtesemete kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest. Batuudikeskus ei vastuta garderoobi jäetud külastajate asjade eest ja soovitab tungivalt kasutada hoiukappe.

Palume kõikidel batuudikeskuse külastajatel suhtuda teistesse külastajatesse, sealhulgas oma mängukaaslastesse viisakalt ja käituda vastavalt üldisele heale tavale ning headele kommetele.

BATUUDIKESKUSE UP ATRAKTSIOONIDE KASUTAMISE REEGLID 

Batuudikeskuse pilet annab õiguse kasutada kõiki atraktsioone ja trampliine.
Hüppama minnes ära jäta asju (telefonid, võtmed jms) taskusse. Esemed võivad kahjustada batuuti või hüppajat ennast ning kaduda porolooni basseini. Palume mitte minna batuudile joogi ja söögiga, kaasa arvatud närimiskummiga. Palume mitte tirida ja rippuda oranžide  pehmenduste küljes. Palume mitte hüpata mitmekesi korraga ühel batuudil ega hüpata võrkudesse või nende küljes rippuda.
Porolooni basseini ei tohi hüpata enne kui eelnev hüppaja pole sealt lahkunud. Porolooni basseini hüpates veendu, et keegi hüppajatest ei ole porolooni basseinis või sinna hüppamas. Palume mitte loopida poroloonikuubikuid basseinist välja.
Keelatud on hüpata samale batuudile, kus on teine külastaja juba ees, kuna see võib viia teise hüppaja tasakaalust välja ja olla ohtlik mõlemale hüppajale.
Batuudikeskuse reeglite mittejärgimisel või mõnel muul mõjuval põhjusel võib batuudikeskuse administraator paluda reegleid rikkunud külastajal batuudikeskusest lahkuda.

Küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda batuudikeskuse töötaja poole.